Struka kemijsko inženjerstvo, pronađeno natuknica: 239

cement

cement (njem. Zement < franc. ciment < kasnolat. cimentum < klas. lat. caementum: zidarski kamen, prema ...

centrifugiranje

centrifugiranje, u procesnoj tehnici, separacijska operacija kojom se razdvajanje heterogenih smjesa ...

cetanski broj

cetanski broj, standardni pokazatelj kakvoće dizelskoga goriva, a odnosi se na brzinu njegova zapaljenja ...

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly [ke'mikl ənd baiəuke'mikl en62721inịə'riŋ kwɔ:'təli], međunarodno ...

ciglana

ciglana (opekarna), proizvodni pogon za izradbu opeke i crijepa. Isprva se to radilo ručno, a izrađeni ...

ciklon

ciklon (engl. cyclone, prema grč. ϰύϰλος: krug). 1. Pojava sniženog tlaka zraka u području između 30° ...

čađa

čađa, amorfni ugljikov prah, koji nastaje nepotpunim izgaranjem ili termičkim raspadom organskih tvari ...

destilacija

destilacija (lat. destillatio: kapanje). 1. Destilacija kapljevina, separacijski postupak kojim se ...

destilacijski plinovi

destilacijski plinovi, gorivi plinovi koji nastaju pri suhoj destilaciji čvrstih goriva (ugljena i drveta). ...

deterdžent

deterdžent (detergent) (lat. detergens, particip prezenta od detergere: brisati, skidati), u svakodnevnom ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|