Struka kemijsko inženjerstvo, pronađeno natuknica: 239

elektrofiltracija

elektrofiltracija (elektro- + filtracija), operacija procesne tehnike kojom se djelovanjem elektrostatičkih ...

emajl

emajl (franc. émail < starofranc. esmal < franački smalt), staklasta silikatna masa kojom se prekrivaju ...

emulzija

emulzija (novolat. emulsio, od lat. emulgere: izmusti, isušiti). 1. Disperzija jedne tekućine (kapljevine) ...

eozin

eozin (prema grč. ἕως: zora, jutarnja rumen), sjajnocrveno ksantensko bojilo, prvi put pripravljeno ...

epoksidne smole

epoksidne smole (ep- + oksid), polimeri s najmanje dvije epoksidne skupine koji se povezivanjem lančastih ...

fajansa

fajansa (franc. faïence, po tal. gradu Faenzi) →  majolika ...

fenolformaldehidni polimeri

fenolformaldehidni polimeri (fenolformaldehidne smole, fenolne smole, fenoplasti), skupina polimernih ...

fenolne smole

fenolne smole →  fenolformaldehidni polimeri ...

fenoplasti

fenoplasti (feno[l] + -plast) →  fenolformaldehidni polimeri ...

fiberglas

fiberglas (engl. fiber: vlakno + glass: staklo) → stakloplastika ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >  >|