Struka kemijsko inženjerstvo, pronađeno natuknica: 239

fiksir

fiksir (njem. Fixier) →  fotografija ...

filtar

filtar (srednjovj. lat. filtrum: cjedilo < franački filtir). 1. U kemiji, procesnoj i sanitarnoj tehnici, ...

filtracija

filtracija (prema filtar), fizikalna separacijska tehnika i tehnološka operacija razdvajanja heterogenih ...

firnis

firnis (njem. Firnis), sredstvo za impregniranje drvenih površina prije lakiranja uljenim ili alkidnim ...

fluidizacija

fluidizacija, tehnološka operacija u kojoj čestice čvrste tvari lebde u uzlaznoj struji fluidizatora ...

folija

folija (njem. Folie < lat. folia, mn. od folium: list), vrlo tanak i gladak list koji može biti izrađen ...

formaldehidne smole

formaldehidne smole →  fenolformaldehidni polimeri ...

generator

generator (lat. generator: roditelj, stvoritelj, tvorac). 1. Električni stroj koji mehaničku energiju ...

generatorski plinovi

generatorski plinovi, gorivi plinovi koji se dobivaju rasplinjavanjem čvrstih goriva. Za razliku od ...

glazura

glazura (njem. Glasur, prema Glas: staklo) →  caklina ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|