Struka kemijsko inženjerstvo, pronađeno natuknica: 239

Goodyear Charles

Goodyear [gu'djəɹ], Charles, američki tehničar i izumitelj (New Haven, 29. XII. 1800 – New York, 1. VII. 1860). ...

goriva

goriva. 1. Tvari koje prilikom izgaranja (oksidacije) razvijaju velike količine toplinske energije, ...

gradski plin

gradski plin →  destilacijski plinovi ...

granulacija

granulacija (lat. granulatio). 1. Pretvaranje neke mase u sitna zrna, drobljenje, mrvljenje, zrnjenje; ...

guma

guma (njem. Gummi < lat. gummi, cummi(s) < grč. ϰόμμı, prema staroegipatskomu kema, kemai: mirišljava ...

gutaperka

gutaperka (engl. guttapercha, od malajski getah: biljno ljepilo, guma + perchah: vrsta drveta), osušen ...

Hraste Marin

Hraste, Marin, hrvatski inženjer kemijske tehnologije (Sisak, 24. IX. 1938). Doktorirao u području kemijskog ...

Hrvatska zajednica tehničke kulture

Hrvatska zajednica tehničke kulture, krovna organizacija 29 gradskih i 19 županijskih zajednica te 13 ...

Hrvatski inženjerski savez

Hrvatski inženjerski savez, krovna udruga društava inženjera različitih struka koja pod tim imenom djeluje ...

Hrvatsko društvo za sustave

Hrvatsko društvo za sustave, multidisciplinarna zajednica osnovana 1991. s namjerom da pruži potporu ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|