Struka likovne umjetnosti, pronađeno natuknica: 4131

Ancona

Ancona [aŋko:'na] (stari hrvatski naziv Jakin), grad i luka na jadranskoj obali Italije; 100 497 st. ...

Andautonia

Andautonia [~to'~] →  šćitarjevo ...

Anderle Jiří

Anderle [a'~], Jiří, češki slikar i grafičar (Pavlíkov, 14. IX. 1936). Pripadnik praškoga kruga avangardnih ...

Ando Tadao

Ando Tadao, japanski arhitekt (Osaka, 13. IX. 1941). Od 1968. vodi vlastiti arhitektonski atelijer u ...

Andre Carl

Andre [α:'ndrei], Carl, američki likovni umjetnik (Quincy, Massachusetts, 16. IX. 1935). Sredinom 1960-ih ...

Andrea da Firenze

Andrea da Firenze (pravo ime Andrea di Bonaiuto) [andrε:'a ~ firε'nce; ~bonaiu:'to], talijanski slikar ...

Andrea del Castagno

Andrea del Castagno [andrε:'a ~ kasta'ń:o], talijanski slikar (Castagno, ? 1423 – Firenca, 19. VIII. 1457). ...

Andrea del Sarto

Andrea del Sarto [andrε:'a ~ sa'~] (pravo ime Andrea d’Agnolo [da'ń:olo]), talijanski slikar (Firenca, ...

Andreescu Ion

Andreescu [andreie'sku], Ion, rumunjski slikar (Bukurešt, 15. II. 1850 – Bukurešt, 22. X. 1882). Slikarsku ...

Andrić Vicko

Andrić, Vicko, hrvatski arhitekt i konzervator (Trogir, 23. III. 1793 – Split, 15. I. 1866). Nakon studija ...

|<  <  11  12  13  14 (15)  16  17  18  19  20  >  >|