Struka likovne umjetnosti, pronađeno natuknica: 4131

Appia Adolphe

Appia [apja'], Adolphe, švicarski scenograf (Ženeva, 1. IX. 1862 – Glérolles kraj Nyona, 29. II. 1928). ...

Appiani Andrea

Appiani [ap:ia:'ni], Andrea, talijanski slikar (Milano, 31. V. 1754 – Milano, 8. XI. 1817). Pripadnik ...

apsida

apsida (kasnolat. absida, apsida < grč. ἀψίς, genitiv ἀψῖδος: obruč, luk). 1. U astronomiji, najbliža ...

apstraktna umjetnost

apstraktna umjetnost (engl. non-objective art, franc. art abstrait, njem. gegenstandslose Kunst, tal. ...

apstraktni ekspresionizam

apstraktni ekspresionizam, stilski smjer koji se javlja 1940-ih u New Yorku; usporedno s informelom ...

Aquila Johannes de Rakespurga

Aquila [a:'kuila], Johannes de Rakespurga →  johannes aquila de rakespurga ...

Ara pacis Augustae

Ara pacis Augustae [a:'ra pa:'kis augu'stai] (lat.: žrtvenik Augustova mira), mramorni spomenik, što ...

arabeska

arabeska (talijanski arabesco: arapski). 1. Ures, plošan ili plastičan, sastavljen od kombinacija geometrijskih ...

Arakawa Shusaku

Arakawa Shusaku, japanski likovni umjetnik (Nagoya, 6. VII. 1936 – New York, 29. III. 2010). Studirao ...

Aralica Stojan

Aralica, Stojan, hrvatski slikar i grafičar (Škare kraj Otočca, 24. XII. 1883 – Beograd, 4. II. 1980). ...

|<  < (21)  22  23  24  25  26  27  28  29  30  >  >|