Struka likovne umjetnosti, pronađeno natuknica: 4141

Valdés Leal Juan de

Valdés Leal [balde's le·a'l], Juan de, španjolski slikar (Sevilla, 4. V. 1622 – Sevilla, 15. X. 1690). ...

Valério Théodore

Valério [valeʀjọ'], Théodore, francuski slikar i grafičar (Herserange, 18. II. 1819 – Vichy, 14. IX. 1879). ...

Vallotton Félix

Vallotton [valot61533'], Félix, francuski slikar i grafičar švicarskog podrijetla (Lausanne, 28. XII. 1865 ...

Valori plastici

Valori plastici (tal. plastične vrijednosti), naziv za umjetnički časopis što ga je u Rimu 1918. utemeljio ...

Valpovo

Valpovo (njem. Walpach), grad u Podravini, 25 km sjeverozapadno od Osijeka; 7396 st. (2011). Leži na ...

Valunska ploča

Valunska ploča, jedan od najstarijih hrvatskih epigrafskih spomenika (XI. st.). Nazvana je po mjestu ...

Valušek Berislav

Valušek, Berislav, hrvatski povjesničar umjetnosti (Osijek, 4. VII. 1954). Diplomirao 1979. na Filozofskom ...

Valvasor Johann Weichard

Valvasor [valva:'zor], Johann Weichard (slovenski Janez Vajkard), slovenski polihistor talijanskoga ...

Van der Goes Hugo

Van der Goes [vαn dər γu's], Hugo →  goes, hugo van der ...

Van der Meer Jan

Van der Meer [vαn dər me:'r], Jan →  vermeer van delft, jan ...

|<  < (391)  392  393  394  395  396  397  398  399  400  >  >|