Struka likovne umjetnosti, pronađeno natuknica: 4172

Vidović Emanuel

Vidović, Emanuel, hrvatski slikar (Split, 24. XII. 1870 – Split, 1. VI. 1953). Prve slikarske poduke ...

Vieira da Silva Maria Helena

Vieira da Silva (port. izgovor [vi'irɐ δɐ si'lvɐ]), Maria Helena (Elena), francuska slikarica portugalskog ...

Vigée-Lebrun Élisabeth

Vigée-Lebrun [viže' ləbʀ62583'], Élisabeth, francuska slikarica (Pariz, 16. IV. 1755 – Pariz, 30. III. 1842). ...

Vigeland Gustav

Vigeland [vi:'gəlan], Gustav, norveški kipar (Mandal, 11. IV. 1869 – Oslo, 12. III. 1943). Glavni predstavnik ...

Vignola

Vignola [vińɔ:'la] (pravo ime Jacopo Barozzi), talijanski graditelj i teoretičar arhitekture (Vignola ...

Vijetnamci

Vijetnamci (Viet, Kinh, starije ime Anamiti), narod nastanjen najvećim dijelom u Vijetnamu (72 milijuna ...

vikinška umjetnost

vikinška umjetnost, umjetnost ranoga srednjeg vijeka u skandinavskim zemljama (Norveškoj, Švedskoj i ...

vila

vila (latinski villa: seoski dvorac, ljetnikovac; zaselak), prvotno, raskošni ljetnikovac, okružen parkom; ...

Viličić Radoslav

Viličić, Radoslav, hrvatski slikar (Zagreb, 7. V. 1954). Diplomirao 1979. na Akademiji likovnih umjetnosti ...

Villanueva Carlos Raúl

Villanueva [bijanuẹ'βa], Carlos Raúl, venezuelski arhitekt i urbanist (London, 30. V. 1900 – Caracas, ...

|<  < (401)  402  403  404  405  406  407  408  409  410  >