Struka likovne umjetnosti, pronađeno natuknica: 4141

Vulas Šime

Vulas, Šime, hrvatski kipar (Drvenik Veli kraj Trogira, 17. III. 1932 – Zagreb, 8. VI. 2018). Diplomirao ...

Vulca

Vulca [vu'lka], etrurski kipar (druga polovica VI. st. pr. Kr.). Prema navodima Plinija st. u terakoti ...

Vulin Ante

Vulin, Ante (Tonči), hrvatski arhitekt (Pag, 12. VII. 1932 – Zagreb, 5. II. 2012). Arhitekturu diplomirao ...

Vulpe Milan

Vulpe, Milan, hrvatski slikar i dizajner (Dubrovnik, 22. II. 1918 – Zagreb, 21. X. 1990). Diplomirao ...

Vurnik Ivan

Vurnik, Ivan, slovenski arhitekt (Radovljica, 1. VI. 1884 – Radovljica, 9. IV. 1971). Studirao u Beču ...

Vušković Dujam Marinov

Vušković, Dujam Marinov, hrvatski slikar (Split, oko 1400 – Split, između 1458. i 1459). Ubraja se među ...

Wagner Otto

Wagner [va:'gnəɹ], Otto, austrijski arhitekt i urbanist (Penzing kraj Beča, 13. VII. 1841 – Beč, 11. IV. 1918). ...

Waidmann Kuno

Waidmann [vại'tman], Kuno, njemački arhitekt (Tigerfeld, 8. III. 1845 – Graz, Austrija, 4. X. 1921). ...

Waldinger Adolf

Waldinger [va'~], Adolf, hrvatski slikar (Osijek, 16. VI. 1843 – Osijek, 7. XII. 1904). Prvu poduku ...

Waldmüller Ferdinand Georg

Waldmüller [va'ltmyləɹ], Ferdinand Georg, austrijski slikar (Beč, 15. I. 1793 – Hinterbrühl kraj Mödlinga, ...

|<  <  401  402  403  404 (405)  406  407  408  409  410  >