Struka likovne umjetnosti, pronađeno natuknica: 4172

akademije umjetničke

akademije, umjetničke, specijalne visoke škole za stručnu izobrazbu likovnih umjetnika (slikara, kipara, ...

akademizam

akademizam (prema akademija), znanstveni formalizam i suhoparnost; u umjetnosti, korištenje ustaljenih ...

akant

akant (grčki ἄϰανϑα: trn, bodlja). 1. U grčkoj umjetnosti, stilizirani oblik akantova lista čest je ...

akcijsko slikarstvo

akcijsko slikarstvo (engleski action painting [æ'kšən pẹi'ntiŋ]), slikarska praksa američkih apstraktnih ...

Akhvlediani Jelena

Akhvlediani [akhvle'~], Jelena, gruzijska slikarica (Telavi, 18. IV. 1901 – Tbilisi, 23. XII. 1975). ...

akrolit

akrolit (akro- + -lit1), u starom vijeku kip u kojega je nepokriveni dio tijela bio od kamena (mramora), ...

akropola

akropola (grčki ἀϰρόπολıς: gornji grad), u antičkoj Grčkoj dio grada na uzvisini, strmu brijegu, koji ...

akroterij

akroterij (grč. ἀϰρωτήρıον: vrh, glavica), u grčkoj umjetnosti, samostalan plastični ukras na vrhu i ...

Aksmanović Vladoje

Aksmanović, Vladoje (do 1922. Viktor Axmann [a'ksman],), hrvatski arhitekt (Osijek, 29. VIII. 1878 – ...

akt

akt (lat. actus). 1. Čin, radnja, djelo. 2. Kod Aristotela i u skolastici akt znači »razvijenu zbiljnost«. ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >  >|