Struka likovne umjetnosti, pronađeno natuknica: 4172

Albanci

Albanci, narod indoeuropskoga tračko-ilirskoga podrijetla u Albaniji (oko 2,7 milijuna pripadnika, 95% ...

Albani Francesco

Albani [~ba:'~], Francesco, talijanski slikar (Bologna, 17. III. 1578 – Bologna, 4. X. 1660). Učenik ...

Albers Josef

Albers [æ'lbəɹz], Josef, američki slikar njemačkog podrijetla (Bottrop, Njemačka, 19. III. 1888 – New ...

Albert (slikar)

Albert, hrvatski slikar (XV. stoljeće). U crkvi sv. Vida u Pazu 1461. izradio u stilu mletačke gotike ...

Albertal Ivan

Albertal, Ivan (Alberthaler, Johann, Hans), švicarski graditelj (Roveredo, Švicarska, oko 1575 – Zagreb, ...

Alberti Leon Battista

Alberti [~bε'], Leon Battista, talijanski graditelj, kipar, slikar, pisac i matematičar (Genova, 18. II. 1404 ...

Albertina

Albertina, umjetnički muzej u Beču u kojem se nalazi jedna od najvećih i najpoznatijih grafičkih zbirka ...

Albertinelli Mariotto

Albertinelli [~nε'l:i], Mariotto (di Biaggio di Bindo), talijanski slikar (Firenca, 13. X. 1474 – Firenca, ...

Albi

Albi [~bi'], grad i upravno središte departmana Tarn, južna Francuska; 48 970 st. (2017). Leži na rijeci ...

Albini Alfred

Albini, Alfred, hrvatski arhitekt (Graz, 15. VII. 1896 – Zagreb, 4. XI. 1978). Studij započeo u Beču ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|