Struka lingvistika i filologija, pronađeno natuknica: 2143

Apresjan Jurij Derenikovič

Apresjan [apr’is’a'n], Jurij Derenikovič, ruski jezikoslovac (Moskva, 2. II. 1930). Godine 1953. završio ...

arabica

arabica (pučki arebica, rjeđe bosanica ili bosančica), pismo koje su bosanskohercegovački muslimani ...

Aramejci

Aramejci, semitski narod poznat od druge polovice II. tisućljeća pr. Kr. Domovina im je sjeverna Mezopotamija. ...

Aranza Josip

Aranza, Josip, hrvatski filolog, dijalektolog i književni povjesničar (Kaštel Novi, 12. II. 1864 – Zagreb, ...

Arapi

Arapi, narodi semitskog podrijetla nastanjeni na poluotoku Arabiji, odakle su se raširili po jugozapadnoj ...

arbitrarnost

arbitrarnost (prema lat. arbitrarius: samovoljan), po švicarskom lingvistu Ferdinandu de Saussureu, ...

Archiv für slavische Philologie

Archiv für slavische Philologie [ar62179i:'f fy:ɹ sla:'višə filologi:'], najstariji slavistički filološki ...

arealna lingvistika

arealna lingvistika  →  jezikoslovlje ...

Aretofil Šimun

Aretofil, Šimun (Simon Aretophylus Tragurinus Dalmata), hrvatski humanist (Trogir, potkraj XV. st. – ...

argot

argot [aʀgọ'] (argo) (franc.) →  slang; šatrovački govor ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|