Struka lingvistika i filologija, pronađeno natuknica: 2140

Zenodot

Zenodot (grčki Zηνόδoτoς, Zēnόdotos), grčki gramatičar, filolog i pjesnik (Efez, oko 323. pr. Kr. – ...

zeta

zeta (grčki ζῆτα, z61571ta; Ζ, ζ), šesto slovo grčkog alfabeta, izvedeno od feničkoga zajin kao znak za ...

zeugma

zeugma (grč. ζɛῦγμα: ujarmljenje), u širem smislu riječi isto što i silepsa, sintaktička konstrukcija ...

Zeuss Johann Kaspar

Zeuss [c61531is], Johann Kaspar, njemački filolog, utemeljitelj keltologije (Vogtendorf, danas dio Kronacha, ...

Zgusta Ladislav

Zgusta, Ladislav, češko-američki jezikoslovac (Libochovice, 20. III. 1924 – Champaign, Illinois, SAD, ...

zijev

zijev (hijat), pojava dvaju uzastopnih samoglasnika koji tvore zasebne slogove. Javlja se u mnogim jezicima ...

Zipf George Kingsley

Zipf [zif], George Kingsley, američki lingvist i filolog (Freeport, Illinois, 7. I. 1902 – Newton, Massachusetts, ...

zjelo

zjelo (dzjelo) (starosl. ʒêlo), naziv za osmo slovo staroslavenske azbuke za afrikatu /dz/, u glagoljici ...

značenje

značenje. 1. U filozofiji jezika, pojam što ga izražava neka riječ. Za razliku od smisla, značenje ...

znak

znak. 1. Općenito, sve što od onoga što je prethodno spoznato vodi spoznaji nečega drugoga. Kako bi ...

|<  <  211 (212)  213  214