Struka lingvistika i filologija, pronađeno natuknica: 2140

Znika Marija

Znika, Marija, hrvatska jezikoslovka (Podravski Podgajci, 17. XI. 1946). Studij jugoslavenskih jezika ...

Zore Luka

Zore, Luka, hrvatski filolog (Cavtat, 15. I. 1846 – Cetinje, Crna Gora, 9. XII. 1906). U Beču je studirao ...

Zoričić Ivan

Zoričić, Ivan, hrvatski jezikoslovac i akcentolog (Pakovo Selo, 26. II. 1937 – Pula, 9. IV. 2018). Diplomirao ...

Zubatý Josef

Zubatý [zu'bati:], Josef, češki jezikoslovac (Prag, 20. IV. 1855 – Prag, 21. III. 1931). Studirao klasičnu, ...

Zulu

Zulu (Anzulu), narod u Južnoafričkoj Republici; oko 9,5 milijuna pripadnika. Kulturno i jezično srodni ...

zvučni suglasnik

zvučni suglasnik, suglasnik koji se izgovara uz periodično titranje glasnica. U fonološkim sustavima ...

zvučnost

zvučnost, prisutnost titranja glasnica prilikom izgovora govornih glasova. Relevantno je fonološko obilježje ...

ž

ž, trideseto i posljednje slovo hrvatske abecede, za zvučni palatalni spirant /ž/, silabičkoga hrvatskog ...

Žagar Mateo

Žagar, Mateo, hrvatski jezikoslovac, paleoslavist i paleokroatist (Zagreb, 14. II. 1965). Hrvatski jezik ...

žargon

žargon (franc. jargon) →  slang; šatrovački govor ...

|<  <  211  212 (213)  214