Struka lingvistika i filologija, pronađeno natuknica: 2140

Ždralović Muhamed

Ždralović, Muhamed, hrvatski orijentalni filolog (Ždralovići kraj Bugojna, BiH, 8. I. 1944 – Zagreb, ...

Ženevska škola

Ženevska škola, metodološko usmjerenje u istraživanju jezika kojemu se početci smještaju u god. 1906., ...

Žepić Milan

Žepić, Milan, hrvatski klasični filolog (Varaždin, 23. V. 1857 – Zagreb, 30. I. 1922). Bio je profesor ...

Žepić Stanko

Žepić, Stanko, hrvatski germanist i jezikoslovac (Zagreb, 13. VIII. 1934). Završio studij germanistike ...

Žic Fuchs Milena

Žic Fuchs, Milena, hrvatska anglistica i jezikoslovka (Zagreb, 10. VIII. 1954). Diplomirala 1977. engleski ...

Židovi

Židovi, narod semitskoga podrijetla, pripadnici židovske religije. U vlastitim pisanim spomenicima (Biblija, ...

židovskošpanjolski

židovskošpanjolski, oblik španj. jezika što su ga, nakon izgona iz Španjolske 1492., Židovi s Iberskoga ...

Žirmunski Viktor Maksimovič

Žirmunski (Žirmunskij) [ž616rmu'nsk’ij], Viktor Maksimovič, ruski jezikoslovac i povjesničar književnosti ...

živjeti

živjeti (starosl. živêti), u staroslavenskoj azbuci, glagoljičkoj i ćiriličkoj, naziv slova za zvučni ...

Živković Sreten

Živković, Sreten, hrvatski filolog (Osijek, 14. II. 1895 – Zagreb, 13. III. 1975). Studirao slavistiku ...

|<  <  211  212  213 (214)