Struka lingvistika i filologija, pronađeno natuknica: 2143

akustička fonetika

akustička fonetika  →  fonetika ...

akut

akut (prema lat. acutus: oštar). 1. Naziv kojim se označuje ton ili tonski naglasak, oštri ili visoki ...

akuzativ

akuzativ (lat. [casus] accusativus: optužni [padež], pogrešno preveden grčki naziv πτῶσıς αἰτıατıϰή: ...

al

al, arapski određeni član. Dolazi uvijek ispred imenice (al-qamar: mjesec) i neutralan je glede njezina ...

Alagić Šukrija

Alagić, Šukrija, bošnjački arabist (Tuzla, 20. V. 1881 – Derventa, 31. I. 1936). Gimnaziju završio u ...

Albanci

Albanci, narod indoeuropskoga tračko-ilirskoga podrijetla u Albaniji (oko 2,7 milijuna pripadnika, 95% ...

alef

alef, naziv za prvi po redoslijedu grafem u feničkom i židovskom alfabetu; u arapskome alif. Njime se ...

Aleksandar de Villa Dei

Aleksandar de Villa Dei [~ vi'l:a: de'i:] (Alexandre de Villedieu), srednjovjekovni gramatičar iz Normandije ...

aleksandrijska filološka škola

aleksandrijska filološka škola, filološko-gramatičarska predaja u helenističkoj Aleksandriji utemeljena ...

Aletin Natali Ivan

Aletin Natali, Ivan (Aletić, Natalić, Alethius, Alethy, Alleti, Dživo), hrvatski polihistor i kolekcionar ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|