Struka lingvistika i filologija, pronađeno natuknica: 2143

Aleuti (etnologija)

Aleuti, autohtono stanovništvo Aleuta, SAD. Većim su dijelom preseljeni 1942. na Pribilofske otoke (jugozapadna ...

alfa

alfa (grčki ἄλφα, álpha; A, α). 1. Prvo slovo grčkog alfabeta, izvedeno od feničkoga alef kao znak ...

alfabet

alfabet, konvencionalno poredan niz svih slova koja se upotrebljavaju u kojem pismu, pa onda, u prenesenom ...

algebarska lingvistika

algebarska lingvistika, dio matematičke lingvistike. Moderna (apstraktna) algebra bavi se objektima, ...

alifba

alifba ili elifba (po nazivima prvih slova arapskog alfabeta alif/elif i bā), termin koji označuje arapski ...

alofon

alofon (alo- + -fon) →  fonologija ...

alomorf

alomorf (alo- + -morf) →  morf ...

Altajci

Altajci, turkijski narod u Rusiji, obuhvaća više plemena, pretežito u Altajskoj Republici (oko 70 000 ...

altajski jezici

altajski jezici, jezična porodica koja obuhvaća tri grane međusobno prilično udaljenih jezika: turkijskih, ...

alternacija

alternacija (kasnolat. alternatio: izmjena, izmjenjivanje). 1. Naizmjenično ponavljanje; izmjenjivanje, ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >  >|