Struka lingvistika i filologija, pronađeno natuknica: 2143

Álvares Manuel

Álvares [α'łvɐriš], Manuel (latinski Emmanuel Alvarus), portugalski isusovac, humanist i gramatičar ...

aljamiado

aljamiado [alxamia'δo] (španj.) →  adžamijska književnost ...

američki domorodački jezici

američki domorodački jezici →  indijanci, jezici ...

američki engleski

američki engleski, inačica engleskog jezika kojom govore stanovnici SAD-a. Američki engleski obuhvaća ...

američki indijanski jezici

američki indijanski jezici →  indijanci, jezici ...

amerikanizam

amerikanizam (engl. americanism). 1. Riječ ili izraz engleskog jezika svojstven američkom engleskomu; ...

amfibolija

amfibolija (grč. ἀμφιβολία: dvoumica), dvosmislenost koja nastaje zbog mogućnosti dvojakog tumačenja ...

Amharci

Amharci (Amhara), narod u Etiopiji, oko 21,4 milijuna pripadnika. Kao narod pojavljuju se tijekom razvoja ...

Amiot Joseph

Amiot [amjọ'], Joseph, francuski isusovac (Toulon, 8. II. 1718 – Peking, 8. ili 9. X. 1793). Misionar ...

analitički jezici

analitički jezici, jezici koji gramatička obilježja svojih riječi (broj, padež, vrijeme i sl.) ne izražavaju ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|