Struka lingvistika i filologija, pronađeno natuknica: 2143

anglosaski jezik

anglosaski jezik →  englezi, jezik ...

Anić Vladimir

Anić, Vladimir, hrvatski jezikoslovac i leksikograf (Užice, Srbija, 21. XI. 1930 – Zagreb, 30. XI. 2000). ...

anketa

anketa (franc. enquête: ispitivanje, istraživanje < pučki lat. *inquaesita za klas. lat. inquisita: ...

anomalizam

anomalizam (prema anomalija), udaljavanje dijela oblika jedne te iste paradigme od pravila kojemu prvotno ...

Anquetil-Duperron Abraham Hyacinthe

Anquetil-Duperron [8118kti'l dypεʀ61533'], Abraham Hyacinthe, francuski orijentalist (Pariz, 7. XII. 1731 – ...

antecedent

antecedent (prema lat. antecedens, genitiv antecedentis: prethodni), riječ ili rečenica koje, prethodeći ...

anticipacija

anticipacija (lat. anticipatio: uzimanje unaprijed). 1. Predviđanje ili očekivanje budućih događaja, ...

antonim

antonim (anti- + grč. ὄνυμα: ime, po uzoru na sinonim), riječ suprotstavljena po značenju drugoj riječi ...

antroponim

antroponim (antropo- + grč. ὄνυμα: ime), jezikoslovni naziv za osobno ime (krsno ili izabrano ime, prezime, ...

aorist

aorist (prema grč. ἀόρıστος: neodređen), vidsko-vremenski glagolski oblik u indoeuropskim jezicima kojim ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|