Struka lingvistika i filologija, pronađeno natuknica: 2143

apelativ

apelativ (kasnolat. [nomen] appellativum: [ime] kojim se naziva), opća ili zajednička imenica, tj. imenica ...

aplikativna konstrukcija

aplikativna konstrukcija (prema lat. applicare: približiti, dodati), gramatička konstrukcija u kojoj ...

apodoza

apodoza (grč. ἀπόδοσις: vraćanje), druga surečenica (klauza) pogodbene rečenice. U pogodbenim zavisnosloženim ...

apofonija

apofonija (apo- + -fonija), alterniranje morfema na temelju razlike u njihovu vokalizmu, odn. alterniranje ...

apokopa

apokopa (grč. ἀποϰοπή: odsijecanje), izostavljanje krajnjega glasa, sloga ili dijela riječi. Npr.: hrvatski ...

Apolinar Gaj Sulpicije

Apolinar, Gaj Sulpicije (latinski Gaius Sulpicius Apollinaris [ga:'i·us sulpi'ki·us apol:ina:'ris]), ...

Apolonije Diskol

Apolonije Diskol (grčki Ἀπολλώνιος ὁ Δύσϰολος, Apollṓnios ho Dýskolos), grčki gramatičar (Aleksandrija, ...

apostrof

apostrof (kasnolat. apostrophus, od grč. ἀπόστροφος: odvrnut, odvraćen), znak izostavljanja dijela riječi. ...

apozicija

apozicija (lat. appositio: prilaganje, dodavanje, stavljanje pokraj čega), nesamostalni, sekundarni ...

Appendini Francesco Maria

Appendini [ap:endi:'ni], Francesco Maria (Franjo Marija), talijanski i hrvatski povjesničar, književni ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|