Struka lov i ribolov, pronađeno natuknica: 27

arćaš

arćaš. 1. Mreža u obliku široka lijevka obrubljena olovnim vijencem kuglica, za lov ribe koja se drži ...

blinker

blinker (njem. Blinker), umjetni mamac za ribe, »varalica«, najčešće pločica od svjetlucave kovine s ...

bućkalo

bućkalo, vrsta mamca za riječne ribe pri lovu udicom; 10 do 25 cm duga drvena cijev ili trska kojom ...

divljač

divljač, naziv kojim Zakon o lovu definira vrste ptica i sisavaca što ih, na propisan način, u propisano ...

harpun

harpun (njem. Harpune < niz. harpoen, prema starofranc. harpe: kuka). 1. Čvrsta motka, različite duljine, ...

kapitalac

kapitalac (prema njem. Kapital-, npr. u Kapitalhirsch: jelen kapitalac), mužjak bilo koje vrste divljih ...

kitolov

kitolov, lov na kitove zbog hrane i ulja. Trgovina na veliko kitovim proizvodima ugasila se 1980-ih ...

koća

koća (tal. coccia), povlačna ribarska mreža za pridneni ili pučinski ribolov. Ima oblik stožaste vreće ...

lov

lov, ubijanje ili hvatanje životinja u prirodi. Kod primitivnih naroda lov je sredstvo za održavanje ...

Lovački vjesnik

Lovački vjesnik, časopis Hrvatskoga lovačkog saveza. Počeo je u Zagrebu izlaziti kao Viestnik 1892 (kao ...

(1)  2  3