Struka matematika, pronađeno natuknica: 1317

adicija (više značenja)

adicija (lat. additio: dodavanje, pribrajanje). 1. U matematici, zbrajanje. 2. U organskoj kemiji, ...

aditivnost

aditivnost (lat. additio: dodavanje, pribrajanje), u matematici, zbrojivost, svojstvo određenih matematičkih ...

afina diferencijalna geometrija

afina diferencijalna geometrija (lat. affinis: srodan), dio diferencijalne geometrije koji proučava ...

afina geometrija

afina geometrija (lat. affinis: srodan), geometrijska disciplina koja proučava svojstva geometrijskih ...

Aganović Ibrahim

Aganović, Ibrahim, hrvatski matematičar (Banja Luka, 10. VII. 1934). Diplomirao (1958) i doktorirao ...

Agnesi Maria Gaetana

Agnesi [ań:ε:'zi], Maria Gaetana, talijanska matematičarka (Milano, 16. V. 1718 – Milano, 9. I. 1799). ...

Agnesina versiera

Agnesina versiera [ań:ε:'zi] (po Mariji Gaetani Agnesi i [seno]verso: obrnuti sinus), algebarska ravninska ...

Ahlfors Lars Valerian

Ahlfors [α:'lfɔṣ], Lars Valerian, finski matematičar (Helsinki, 18. IV. 1907 – Pittsfield, Massachusetts, ...

Ahmes (staroegipatski pisac)

Ahmes (oko 1600. pr. Kr.), staroegipatski pisac najstarijega sačuvanog matematičkoga djela, po njemu ...

Aiken Howard Hathaway

Aiken [ẹi'kin], Howard Hathaway, američki izumitelj (Savannah, 5. VIII. 1900 – Savannah, 17. VIII. 1973). ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|