Struka matematika, pronađeno natuknica: 1317

Bernoulli Johann

Bernoulli [bεrnu'li], Johann, švicarski matematičar (Basel, 6. VIII. 1667 – Basel, 1. I. 1748). Otac ...

Bernoullijev slabi zakon velikih brojeva

Bernoullijev slabi zakon velikih brojeva [bεrnu'li~] (po Jakobu Bernoulliju), najstariji i najjednostavniji ...

Bernoullijeva diferencijalna jednadžba

Bernoullijeva diferencijalna jednadžba [bεrnu'li~] (po Jakobu Bernoulliju koji ju je opisao 1695), obična ...

Bernoullijeva nejednadžba

Bernoullijeva nejednadžba [bεrnu'li~] (po Jakobu Bernoulliju koji ju je opisao 1689), nejednadžba oblika ...

Bertić Vatroslav

Bertić, Vatroslav, hrvatski matematičar i mjernik (Orehovica kraj Bedekovčine, 7. VI. 1818 – Hum kraj ...

Bertrand Joseph

Bertrand [bεʀtʀ8118'], Joseph, francuski matematičar (Pariz, 11. III. 1822 – Pariz, 5. IV. 1900). Doktorirao ...

Bertrandov postulat

Bertrandov postulat [bεʀtʀ8118'~] (po Josephu Bertrandu), postulat o postojanju primbrojeva: između broja ...

Bertrandove krivulje

Bertrandove krivulje [bεʀtʀ8118'~] (po franc. matematičaru Josephu Bertrandu), krivulje kod kojih između ...

beskonačno

beskonačno. 1. U filozofiji, što nema granica, bez kraja je i konca, i zato nemjerljivo. Pojam beskonačno ...

beskonačno daleki elementi

beskonačno daleki elementi, u geometriji, elementi (točke, pravci, ravnine) kojima se nadopunjuje euklidski ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|