Struka matematika, pronađeno natuknica: 1308

Besselove funkcije

Besselove funkcije [bε'səl~] (po Friedrichu Wilhelmu Besselu), funkcije koje se javljaju pri rješavanju ...

Bestvina Mladen

Bestvina, Mladen, hrvatski matematičar (Osijek, 1. XII. 1959). Diplomirao na Prirodoslovno-matematičkom ...

beta (više značenja)

beta (grčki βῆτα, b61571ta; Β, β). 1. Drugo slovo grčkog alfabeta, izvedeno od feničkoga bet kao znak za ...

beta-funkcija

beta-funkcija →  eulerovi integrali ...

Bhargava Manjul

Bhargava [bα:'rgəvə], Manjul, kanadsko-američki matematičar indijskoga podrijetla (Hamilton, Ontario, ...

Bhāskara

Bhāskara [bha:'~] (zvan Achārya: učitelj), najveći srednjovjekovni i indijski matematičar (?, 1114 – ...

biharmonična funkcija

biharmonična funkcija, funkcija u(x) = u(x1 , … xn) realnih varijabli određenih u području D euklidskog ...

bijekcija

bijekcija (bi- + [in]jekcija) →  funkcija ...

bikvadratna jednadžba

bikvadratna jednadžba, algebarska jednadžba oblika ax4 + bx2 + c = 0, gdje su a, b i c realni brojevi ...

bilijarda

bilijarda (bi- + [mi]lijarda), broj, kojemu je u dekadskom brojevnom sustavu zapis 1 000 000 000 000 000 = 1015, ...

|<  <  11 (12)  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|