Struka matematika, pronađeno natuknica: 1308

bilijun

bilijun (bi- + [mi]lijun), broj, kojemu je u dekadskom brojevnom sustavu zapis 1 000 000 000 000 = 1012, ...

Bilinski Stanko

Bilinski, Stanko, hrvatski matematičar (Našice, 22. IV. 1909 – Varaždin, 6. IV. 1998). Diplomirao (1932) ...

binarna operacija

binarna operacija, matematička operacija koja uređenomu paru operanada (elemenata danoga skupa) pridružuje ...

binarni brojevni sustav

binarni ili dijadski brojevni sustav (lat. bini: po dva; grč. δυάς: dvoje, dvojina), aditivno-multiplikativni ...

binarni kvadratični oblik

binarni kvadratični oblik, oblik dviju varijabli tipa f (x, y) = = ax2 + bxy + cy2. Ako su a, b i c ...

binom

binom (kasnolat. binomius: dvoimen), dvočlani algebarski izraz sastavljen od dvaju monoma povezanih ...

binomne jednadžbe

binomne jednadžbe, jednadžbe oblika a0xn + an = 0. (→  jednadžbe) ...

binomni koeficijent

binomni koeficijent (znak , čita se: n povrh k), broj načina na koji se iz ...

binomni poučak

binomni poučak, pravilo za izračunavanje potencije binoma, tj. izraza (a + b)n, u kojem je n prirodni ...

bipolarni koordinatni sustav

bipolarni koordinatni sustav, koordinatni sustav u ravnini s dva ishodišta (pola) kojemu su koordinate ...

|<  <  11  12 (13)  14  15  16  17  18  19  20  >  >|