Struka matematika, pronađeno natuknica: 1301

trinom

trinom, (tri- + -nom), tročlani algebarski izraz sastavljen od triju monoma povezanih znakom + ili –, ...

trisekcija kuta

trisekcija kuta (tri- + sekcija), jedan od triju klasičnih geometrijskih problema (→  delski problem; ...

trivijalan

trivijalan (lat. trivialis: običan), općenito: nevažan, nebitan. U matematici, trivijalno rješenje, ...

trobrid

trobrid, trostrani ugao koji određuju tri polupravca (zrake). Međusobno su dva trobrida jednaka: a) ...

trohoida

trohoida (grč. τροχός: kotač + -id), ravninska krivulja, rastegnuta ili stegnuta cikloida, tj. tautokrona ...

trojno pravilo

trojno pravilo, stari naziv za postupak rješavanja problema kod kojih je poznato da su veličine koje ...

trokut

trokut, višekut s trima stranicama. Trokut ΔABC s vrhovima u točkama A, B, C (točke ravnine ili sfere ...

trostrani ugao

trostrani ugao →  trobrid ...

Troughton Edward

Troughton [trạu'tən], Edward, engleski konstruktor i matematičar (Corney, X. 1753 – London, 12. VI. 1835). ...

Tukey John Wilder

Tukey [tju:'ki], John Wilder, američki matematičar (New Bedford, 16. VI. 1915 – Princeton, 26. VII. 2000). ...

|<  < (121)  122  123  124  125  126  127  128  129  130  >