Struka matematika, pronađeno natuknica: 1301

Tusi Nasiruddin at-

Tusi, Nasiruddin at- (Naṣīr al-Dīn aṭ-Ṭūsī [ṭu:'si:]), perzijski matematičar i astronom (Tus, kraj današnjega ...

Tusi Šaraf al-din al-Muzafar al-

Tusi, Šaraf al-din al-Muzafar al- (Šaraf al-dīn al-Muẓaffar al-Ṭūsī [ṭu:'si:]), perzijski matematičar ...

udaljenost

udaljenost (znak d), duljina između dviju točaka na pravcu. U pravokutnom Kartezijevu koordinatnom sustavu ...

udvostručenje kocke

udvostručenje kocke →  delski problem ...

ugao

ugao (prostorni kut). 1. U geometriji, dio prostora što ga tvori skup n zraka OA1, OA2, …, OAn sa zajedničkim ...

ukamaćivanje

ukamaćivanje →  kamatni račun ...

Ulam Stanislaw Marcin

Ulam [ju:'læm], Stanislaw Marcin, američki matematičar i fizičar poljskoga podrijetla (Lavov, danas ...

umanjenik

umanjenik ili minuend (lat. minuendus: koji mora biti umanjen) →  oduzimanje ...

umanjitelj

umanjitelj ili suptrahend (lat. subtrahendus: koji mora biti oduzet) →  oduzimanje ...

umnožak

umnožak ili produkt →  množenje ...

|<  <  121 (122)  123  124  125  126  127  128  129  130  >