Struka matematika, pronađeno natuknica: 1297

ugao

ugao (prostorni kut). 1. U geometriji, dio prostora što ga tvori skup n zraka OA1, OA2, …, OAn sa zajedničkim ...

ukamaćivanje

ukamaćivanje →  kamatni račun ...

Ulam Stanislaw Marcin

Ulam [ju:'læm], Stanislaw Marcin, američki matematičar i fizičar poljskoga podrijetla (Lavov, danas ...

umanjenik

umanjenik ili minuend (lat. minuendus: koji mora biti umanjen) →  oduzimanje ...

umanjitelj

umanjitelj ili suptrahend (lat. subtrahendus: koji mora biti oduzet) →  oduzimanje ...

umnožak

umnožak ili produkt →  množenje ...

unija

unija (kasnolat. unio: jedinstvo). 1. Spoj prvotno samostalnih jedinica u neku novu cjelinu; savez. 2. ...

unitarni prostor

unitarni prostor, normirani vektorski prostor nad poljem realnih ili kompleksnih brojeva na kojemu je ...

uređeni par

uređeni par, u matematici, par objekata koji je određen ne samo vrstom objekata, nego i time koji je ...

uređeni skup

uređeni skup, u teoriji skupova, skup na kojemu je zadana relacija uređaja npr. skup A je uređen ako ...

|<  <  121 (122)  123  124  125  126  127  128  129  130