Struka matematika, pronađeno natuknica: 1301

Varićak Vladimir

Varićak, Vladimir, hrvatski matematičar i fizičar (Švica, 26. III. 1865 – Zagreb, 18. I. 1942). Diplomirao ...

varijabla

varijabla (franc. variable, prema kasnolat. variabilis: promjenljiv), matematička ili fizikalna veličina ...

varijacija

varijacija (lat. variatio: mijenjanje; različitost). 1. Promjena u izgledu, svojstvima, rasporedu, ...

varijanca

varijanca (kasnolat. variantia: raznolikost) (znak σ2), mjera disperzije mjerenih ili slučajnih veličina; ...

Vega Jurij

Vega, Jurij, austrougarski barun, artiljerijski časnik i matematičar slovačkoga podrijetla (Zagorica, ...

vektor

vektor (lat. vector: prenositelj). 1. U matematici, element vektorskoga prostora. Pojam vektora razvio ...

vektorska funkcija

vektorska funkcija, funkcija koja realnomu broju pridružuje vektor. Primjenjuje se za opis vektorskih ...

vektorski prostor

vektorski prostor (linearni prostor), jedna od fundamentalnih struktura suvremene matematike, nastala ...

vektorski umnožak

vektorski umnožak (vektorski produkt), vektor kojemu je iznos jednak umnošku iznosa |a| i |b| dvaju ...

vektorsko polje

vektorsko polje, vektorska funkcija kojoj su skalarne komponente skalarna polja, npr. u pravokutnome ...

|<  <  121  122  123 (124)  125  126  127  128  129  130  >