Struka matematika, pronađeno natuknica: 1299

Vennov dijagram

Vennov dijagram (po engleskom logičaru i filozofu Johnu Vennu (1834–1923) koji ga je prvi opisao 1880), ...

verižni razlomak

verižni razlomak, razlomak kojemu je nazivnik zbroj broja i razlomka, a razlomak u nazivniku može u ...

Viète François

Viète [vjεt], François (latinizirano Franciscus Vieta), francuski pravnik, političar i matematičar (Fontenay-le-Comte, ...

Villani Cédric

Villani [vilani'], Cédric, francuski matematičar (Brive-la-Gaillarde, Corrèze, 5. X. 1973). Doktrorirao ...

visina

visina. 1. U geometriji, mjera vertikalne protežnosti geometrijskoga lika ili tijela, udaljenost između ...

višekratnik

višekratnik, broj u kojem je neki manji broj sadržan više puta bez ostatka. Npr. 60 je višekratnik ...

višekut

višekut (poligon, mnogokut), zatvoreni geometrijski lik omeđen dužinama (stranicama). Zajedničke točke ...

višekutni brojevi

višekutni brojevi (poligonalni brojevi), prirodni brojevi koji se mogu prikazati s pomoću kamenčića ...

višestrukost

višestrukost, u matematici, pojam s više značenja (dvostrukost, trostrukost, itd.): višestruki integrali, ...

višeznačne funkcije

višeznačne funkcije, funkcije koje za zadanu vrijednost argumenta poprimaju nekoliko vrijednosti, npr. ...

|<  <  121  122  123  124 (125)  126  127  128  129  130