Struka matematika, pronađeno natuknica: 1308

zlatni rez

zlatni rez (božanski omjer, latinski sectio aurea) (znak φ), odnos dijelova neke dužine kod kojega se ...

znamenka

znamenka, znak kojim se samostalno ili u kombinaciji s drugim znakovima izražavaju brojevi u nekom brojevnom ...

Zoričić Mate

Zoričić, Mate (Luka), hrvatski matematičar (Pakovo Selo, 1721 – Šibenik, 20. VIII. 1783). Franjevac ...

Zorn Max

Zorn (njem. izgovor [cɔrn], engl. [zɔ:ɹn]), Max, američki matematičar njemačkoga podrijetla (Krefeld, ...

zraka

zraka. 1. U geometriji, svaki od dvaju dijelova pravca na koje ga rastavlja neka njegova točka, uključujući ...

Zu Chongzhi

Zu Chongzhi [ʒu čhuŋ62721616] (pinyin; tradicionalno Tsu Ch’ung-chih), kineski astronom i matematičar (Jiankang, ...

Zu Geng

Zu Geng [ʒu gəŋ] (pinyin; također Zu Xuan i Tsu Keng), kineski matematičar (Jiankang, danas Nanjing, ...

žarište

žarište (fokus, od lat. focus: ognjište). 1. U fizici, točka kroz koju prolaze sve zrake što padaju ...

|<  < (131)