Struka matematika, pronađeno natuknica: 1309

Zermelo Ernst

Zermelo [cɛrme:'lo], Ernst, njemački matematičar (Berlin, 27. VII. 1871 – Freiburg im Breisgau, 21. V. 1953). ...

zlatni rez

zlatni rez (božanski omjer, latinski sectio aurea) (znak φ), iracionalni broj koji se dobije kao omjer ...

znamenka

znamenka, znak kojim se samostalno ili u kombinaciji s drugim znakovima izražavaju brojevi u nekom brojevnom ...

Zoričić Mate

Zoričić, Mate (Luka), hrvatski matematičar (Pakovo Selo, 1721 – Šibenik, 20. VIII. 1783). Franjevac ...

Zorn Max

Zorn (njem. izgovor [cɔrn], engl. [zɔ:ɹn]), Max, američki matematičar njemačkoga podrijetla (Krefeld, ...

zraka

zraka. 1. U geometriji, svaki od dvaju dijelova pravca na koje ga rastavlja neka njegova točka, uključujući ...

Zu Chongzhi

Zu Chongzhi [ʒu čhuŋ62721616] (pinyin; tradicionalno Tsu Ch’ung-chih), kineski astronom i matematičar (Jiankang, ...

Zu Geng

Zu Geng [ʒu gəŋ] (pinyin; također Zu Xuan i Tsu Keng), kineski matematičar (Jiankang, danas Nanjing, ...

žarište

žarište (fokus, od lat. focus: ognjište). 1. U fizici, točka kroz koju prolaze sve zrake što padaju ...

|<  < (131)