Struka matematika, pronađeno natuknica: 1309

Borel Émile

Borel [bɔʀε'l], Émile, francuski matematičar (Saint-Affrique, 7. I. 1871 – Pariz, 3. II. 1956). Diplomirao ...

Bortkiewicz Wladysław

Bortkiewicz [bortkje'vič], Wladysław (ruski Vladislav Bortkevič, njemački Ladislaus von Bortkewitsch), ...

Bourbaki

Bourbaki [buʀbaki'], skupina francuskih matematičara →  nicolas bourbaki ...

Bourgain Jean

Bourgain [buʀg63338'], Jean, belgijski matematičar (Oostende, 28. II. 1954). Doktorirao (1977) na Sveučilištu ...

brahistokrona

brahistokrona (grč. βράχıστος: najkraći i χρόνος: vrijeme), ravninska krivulja što spaja dvije točke ...

Brahmagupta

Brahmagupta, indijski matematičar i astronom (?, 598 – ?, oko 665). Glavno mu je djelo Pregled brahmanskih ...

Brianchon Charles Julien

Brianchon [bʀij8118š61533'], Charles Julien, francuski matematičar (Sèvres, 19. XII. 1783 – Versailles, 29. IV. 1864). ...

brid

brid, crta u kojoj se sastaju dvije površine na geometrijskom tijelu. Kocka npr. ima 12 ravnih bridova, ...

Briggs Henry

Briggs [brigz], Henry, engleski matematičar (Warleywood, Yorkshire, II. 1561 – Oxford, 26. I. 1630). ...

broj

broj. 1. U matematici, osnovni matematički pojam koji nastaje apstrahiranjem predodžbe o prebrojavanju ...

|<  <  11  12  13  14 (15)  16  17  18  19  20  >  >|