Struka matematika, pronađeno natuknica: 1308

brojevna kružnica

brojevna kružnica (trigonometrijska kružnica), jedinična kružnica polumjera duljine 1 sa središtem u ...

brojevni pravac

brojevni pravac, pravac na kojem je svakomu realnom broju pridružena jedna jedina točka; služi za predočivanje ...

brojevni sustav

brojevni sustav, skup znakova i pravila za zapisivanje brojeva. Broj se može izraziti jednom ili više ...

brojka

brojka →  znamenka ...

brojnik

brojnik →  razlomak ...

brojnost

brojnost (znak N), u matematici, kardinalni broj skupa; u fizici i kemiji, broj čestica (atoma, elektrona, ...

Brouwer Luitzen Egbertus Jan

Brouwer [br61531u'wər], Luitzen Egbertus Jan, nizozemski matematičar (Overschie, 27. II. 1881 – Blaricum, ...

Bürgi Jobst

Bürgi [by'rgi], Jobst, švicarski matematičar (Lichtensteig, 28. II. 1552 – Kassel, 31. I. 1632). Živio ...

C

C. 1. Treće slovo latiničnih alfabeta (abeceda). U hrvatskoj se abecedi tim slovom od XIX. st. dosljedno ...

Cantor Georg

Cantor [ka'~], Georg, njemački matematičar (Sankt Peterburg, 3. III. 1845 – Halle, 6. I. 1918). Doktorirao ...

|<  <  11  12  13  14  15 (16)  17  18  19  20  >  >|