Struka matematika, pronađeno natuknica: 1308

Cantor Moritz Benedikt

Cantor [ka'~], Moritz Benedikt, njemački povjesničar matematike (Mannheim, 23. VIII. 1829 – Heidelberg, ...

Cantorov skup

Cantorov skup [ka'~] (po Georgu Cantoru), podskup odvojenih točaka preostalih kada se dužina duljine ...

Carathéodory Constantin

Carathéodory [karateodo:'ri], Constantin, njemački matematičar grčkoga podrijetla (Berlin, 13. IX. 1873 ...

Cardano Geronimo

Cardano [karda:'no], Geronimo (također Gerolamo i Girolamo, latinizirano ime Hieronymus Cardanus), talijanski ...

Carnotov poučak

Carnotov poučak [kaʀnọ'~] →  kosinusni poučak ...

Cartan Élie Joseph

Cartan [kaʀt8118'], Élie Joseph, francuski matematičar (Dolomieu, 9. IV. 1869 – Pariz, 6. V. 1951). Diplomirao ...

Cartesius Renatus

Cartesius [karte:'zi·us], Renatus →  descartes, rené ...

Cassinijev oval

Cassinijev oval (Cassinijeva krivulja) [kasini'~], ravninska algebarska krivulja četvrtoga reda definirana ...

Cassinijeva krivulja

Cassinijeva krivulja →  cassinijev oval ...

casus irreducibilis

casus irreducibilis [ka:'zus ir:edu:ci'bilis] (lat.: nesvediv slučaj), slučaj kada se kubna jednadžba ...

|<  <  11  12  13  14  15  16 (17)  18  19  20  >  >|