Struka matematika, pronađeno natuknica: 1317

Chau Ngo Bao

Chau [čau], Ngo Bao, vijetnamsko-francuski matematičar (Hanoi, 8. VI. 1972). Doktorirao (1997) na Pariškom ...

cifra

cifra (srednjovj. lat. cifra: broj < arap. ṣifr: prazno, ništica), grafički znak koji označuje ništicu ...

cijeli brojevi

cijeli brojevi, ukupnost prirodnih brojeva, negativnih prirodnih brojeva i nule. Skup cijelih brojeva ...

cikloida

cikloida (ciklo- + -id), krivulja koju opisuje točka na kotaču pri kotrljanju kotača po ravnoj podlozi ...

cilindar (više značenja)

cilindar (njem. Zylinder < lat. cylindrus < grč. ϰύλıνδρος: valjak). 1. U geometriji, cilindrična ploha. 2. ...

cilindrična ploha

cilindrična ploha (cilindar), ploha što je opisuje pravac (zvan izvodnica ili generatrisa) kada klizi ...

cirkularne funkcije

cirkularne funkcije →  trigonometrijske funkcije ...

cisoida

cisoida (grč. ϰıσσός: bršljan + -id), ravninska algebarska krivulja trećeg reda definirana kao skup ...

Clifford William Kingdon

Clifford [kli'fəd], William Kingdon, engleski matematičar (Exeter, 4. V. 1845 – Madeira, Portugal, 3. III. 1879). ...

Coffou Emil

Coffou [ko'fu], Emil, hrvatski matematičar i fizičar (Split, 27. III. 1931 – Zagreb, 17. V. 2007). Diplomirao ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18 (19)  20  >  >|