Struka matematika, pronađeno natuknica: 1308

Darboux Gaston

Darboux [daʀbu'], Gaston, francuski matematičar (Nîmes, 14. VIII. 1842 – Pariz, 23. II. 1917). Diplomirao ...

De Morgan Augustus

De Morgan [də mɔ:'gən], Augustus, britanski matematičar i logičar (Madura, Indija, 27. VI. 1806 – London, ...

decimala

decimala (srednjovj. lat. numerus decimalis), svako brojevno mjesto iza zareza (ili točke) decimalnoga ...

decimalni broj

decimalni broj, realni broj prikazan decimalnim zapisom koji se sastoji od cijeloga dijela (lijevo od ...

decimalni sustav

decimalni sustav →  brojevni sustav ...

Dedekind Richard

Dedekind [de:'dəkint], Richard (puno ime Julius Wilhelm Richard Dedekind), njemački matematičar (Braunschweig, ...

dekadski brojevni sustav

dekadski brojevni sustav (prema grč. δέϰα: deset) brojevni sustav u kojem je osnovica deset. U suvremenom ...

dekaedar

dekaedar (prema grč. δεϰάεδρος: desetorostran), desetoroplošnik, poliedar omeđen s deset ravnih ploha, ...

dekrement

dekrement (kasnolat. decrementum, od lat. decrescere: smanjivati se) (logaritamski dekrement prigušenja), ...

Deligne Pierre René

Deligne [dəli'ń], Pierre René, belgijski matematičar (Bruxelles, 3. X. 1944). Doktorirao (1968) na Sveučilištu ...

|<  <  21 (22)  23  24  25  26  27  28  29  30  >  >|