Struka matematika, pronađeno natuknica: 1308

delski problem

delski problem (udvostručenje kocke), jedan od triju klasičnih problema antičke geometrije (→  kvadratura ...

delta (lingvistika)

delta (grčki δέλτα, délta; Δ, δ). 1. Četvrto slovo grčkog alfabeta, izvedeno od feničkoga dalet kao ...

delta-funkcija

delta-funkcija (Diracova delta-funkcija), (po Paulu Adrienu Mauriceu Diracu), funkcija koja je jednaka ...

deltoid

deltoid (grč. δέλτα + -oid: ono što je nalik na grč. slovo Δ), četverokut kojemu su po dvije stranice ...

Denjoy Arnaud

Denjoy [d8118žwa'], Arnaud, francuski matematičar (Auch, 5. I. 1884 – Pariz, 21. I. 1974). Profesor na ...

derivabilnost

derivabilnost (prema kasnolat. derivabilis: koji se može izvesti, izvodiv), svojstvo funkcija da imaju ...

derivacija

derivacija (lat. derivatio: izvođenje, odvođenje). 1. U lingvistici, tvorba riječi, tj. postanak novih ...

Desargues Gérard

Desargues [deza'ʀg], Gérard, francuski matematičar i inženjer (Lyon, 21. II. 1591 – Lyon, 1661. ili ...

Descartes René

Descartes [deka'ʀt], René (latinizirano Renatus Cartesius [karte:'zi·us]), francuski filozof i učenjak ...

Descartesov list

Descartesov list [deka'ʀt~] (po Renéu Descartesu), ravninska algebarska krivulja trećeg reda u pravokutnome ...

|<  <  21  22 (23)  24  25  26  27  28  29  30  >  >|