Struka matematika, pronađeno natuknica: 1309

deseterokut

deseterokut (dekagon grč. δεϰάγονον), višekut s deset stranica, deset kutova i deset vrhova. Ima 35 ...

deskriptivna geometrija

deskriptivna geometrija (lat. descriptivus: opisni) (nacrtna geometrija), grana geometrije u kojoj se ...

determinanta

determinanta (lat. determinans: koji određuje), odredbenica; u matematici, broj pridružen svakoj kvadratnoj ...

Devidé Vladimir

Devidé [~de'] Vladimir, hrvatski matematičar, pjesnik, prevoditelj (Zagreb, 3. V. 1925 – Zagreb, 22. VIII. 2010). ...

devijacija

devijacija (kasnolat. deviatio: skretanje s puta). 1. Otklon, odstupanje, skretanje, zastrana, zastranjenje. 2. ...

diedar

diedar (di2- + -edar), dio prostora što ga zatvaraju dvije poluravnine (strane diedra), a njihov zajednički ...

Dieudonné Jean

Dieudonné [djødɔnẹ'], Jean, francuski matematičar (Lille, 1. VII. 1906 – Pariz, 29. XI. 1992). Doktorirao ...

diferencija

diferencija (lat. differentia) →  razlika ...

diferencijal

diferencijal (njem. Differential [getriebe], prema Differenz: razlika < lat. differentia). 1. Mehanizam ...

diferencijalna geometrija

diferencijalna geometrija (srednjovj. lat. differentialis), matematička disciplina koja istražuje opća ...

|<  <  21  22  23 (24)  25  26  27  28  29  30  >  >|