Struka matematika, pronađeno natuknica: 1317

Diofant iz Aleksandrije

Diofant iz Aleksandrije (grčki Δıόφαντος, Dióphantos), grčki matematičar (III. st. pr. Kr.). Napisao ...

diofantske jednadžbe

diofantske jednadžbe (po Diofantu iz Aleksandrije), algebarske jednadžbe s više nepoznanica, kojima ...

Dioklo

Dioklo (grčki Διοκλῆς, Diοkl61571s), grčki matematičar (Karist, Eubeja, oko 240. pr. Kr. – ?, oko 180. pr. Kr.). ...

diralište

diralište, zajednička točka krivulje i njezine tangente, odnosno dviju krivulja sa zajedničkom tangentom ...

direktrisa

direktrisa (franc. directrice: upraviteljica), u geometriji, (1) ravnalica, krivulja duž koje se pomiče ...

Dirichlet Peter Gustav Lejeune

Dirichlet [dirikle:'], Peter Gustav Lejeune (Lejeune Dirichlet, Peter Gustav), njemački matematičar ...

disjunkcija

disjunkcija (lat. disiunctio). 1. Razdvajanje, razdruživanje, razlučivanje; protivnost, suprotnost, ...

disjunktivni skupovi

disjunktivni skupovi (lat. disiunctus, particip perfekta od disiungere: rastavljati), u matematici, ...

diskontinuitet

diskontinuitet. 1. Skokovita promjena ili razvoj, prekid kontinuiteta, nepovezanost. Suprotno: kontinuitet. 2. ...

diskretan

diskretan (franc. discret: razlučan < srednjovj. lat. discretus: odvojen, različit). 1. Koji se razlikuje ...

|<  <  21  22  23  24  25 (26)  27  28  29  30  >  >|