Struka matematika, pronađeno natuknica: 1309

disperzija

disperzija (lat. dispersio: rasap, raspršenje, rasipanje). 1. U fizici, razlaganje složene (npr. bijele) ...

distribucija

distribucija (lat. distributio). 1. Podjela, razdioba; raspoređenost. 2. U statistici, matematički ...

distributivnost

distributivnost (prema kasnolat. distributivus: koji se dijeli), svojstvo neke binarne matematičke operacije ...

divergencija

divergencija (srednjovj. lat. divergentia). 1. Neslaganje, nesuglasje, odstupanje, razilaženje, razlikovanje, ...

dividend

dividend (kasnolat. dividendum: ono što treba podijeliti, od lat. dividere: podijeliti; usp. i njem. ...

divizija

divizija (lat. divisio: razdioba; usp. franc. division, njem. Division). 1. Viša taktička postrojba ...

divizor

divizor (lat. divisor: djelitelj) →  dijeljenje ...

djelitelj

djelitelj →  dijeljenje ...

djeljenik

djeljenik →  dijeljenje ...

djeljivost brojeva

djeljivost brojeva, relacija na cijelim brojevima definirana tako da pri dijeljenju jednoga broja s ...

|<  <  21  22  23  24  25  26 (27)  28  29  30  >  >|