Struka matematika, pronađeno natuknica: 1317

djeljivost brojeva

djeljivost brojeva, relacija na cijelim brojevima definirana tako da pri dijeljenju jednoga broja s ...

dodekadski sustav

dodekadski sustav (grč. δώδεϰα: dvanaest) →  duodecimalni sustav ...

dodekaedar

dodekaedar (prema grč. δωδεκάεδρος: dvanaesterostran), dvanaesteroplošnik, poliedar omeđen s 12 ploha. ...

dodirni elementi

dodirni elementi, četiri osnovna elementa koja pripadaju svakoj točki krivulje u ravnini s obzirom na ...

dokaz

dokaz. 1. U matematici, konačan niz istinitih matematičkih tvrdnji (aksioma, definicija i ranije dokazanih ...

domena

domena (franc. domaine, od lat. dominium: vlasništvo). 1. Državno, vladarsko ili krunsko dobro; područje, ...

dominantna vrijednost

dominantna vrijednost (znak D), vrijednost statističke varijable koja je u nizu mjerenja postignuta ...

Donaldson Simon Kirwan

Donaldson [dɔ'nəldsən], Simon Kirwan, britanski matematičar (Cambridge, 20. VIII. 1957). Doktorirao ...

Doob Joseph Leo

Doob [du:b], Joseph Leo, američki matematičar (Cincinnati, 27. II. 1910 – Urbana, Illinois, 7. VI. 2004). ...

Douglas Jesse

Douglas [dʌ'gləs], Jesse, američki matematičar (New York, 3. VII. 1897 – New York, 7. X. 1965). Doktorirao ...

|<  <  21  22  23  24  25  26  27 (28)  29  30  >  >|