Struka matematika, pronađeno natuknica: 1317

dvostruk

dvostruk, u matematici pojam koji ima više značenja: dvostruke točke višestrukost; dvostruki integral ...

dvotočje (matematika)

dvotočje, matematički znak za dijeljenje (čita se podijeljeno) ili omjer (čita se naprama ili prema), ...

E

E. 1. Deveto slovo hrvatske abecede, a peto latinskog alfabeta, za samoglasnik /e/. Starosemitskoga ...

ekscentricitet

ekscentricitet (njem. Exzentrizität). 1. Udaljenost od nekog središta. 2. U matematici, linearni ekscentricitet ...

ekscentričan

ekscentričan (kasnolat. eccentros < grč. ἔϰϰεντρος, prema ἐϰ: od, iz i ϰέντρον: središte), izvan središta, ...

eksces

eksces (lat. excessus: zastranjenje). 1. Čin koji prelazi granice uobičajenoga, izgred, ispad. 2. ...

eksplicitne funkcije

eksplicitne funkcije (prema lat. explicitus: razriješen, razjašnjen), u matematici, funkcije u kojima ...

eksponencijalna funkcija

eksponencijalna funkcija (prema lat. exponere: izložiti; razložiti) (znak ax), funkcija realne varijable ...

eksponencijalna jednadžba

eksponencijalna jednadžba →  transcendentne jednadžbe ...

eksponencijalna krivulja

eksponencijalna krivulja, transcendentna ravninska krivulja koja je u pravokutnom Kartezijevu koordinatnom ...

|<  <  21  22  23  24  25  26  27  28  29 (30)  >  >|