Struka matematika, pronađeno natuknica: 1308

ekstrapolacija

ekstrapolacija (ekstra- + [inter]polacija), općenito, proširivanje zakonitosti utvrđene u jednom užem ...

ekstremne vrijednosti

ekstremne vrijednosti, najveća ili najmanja vrijednost u nekom skupu brojeva. Najveća vrijednost naziva ...

ekvidistanta

ekvidistanta (kasnolat. aequidistans: jednako udaljen), krivulja ravnine Lobačevskoga (→  neeuklidske ...

ekvivalencija

ekvivalencija ili ekvivalentnost (kasnolat. aequivalentia). 1. Istovrijednost, jednaka vrijednost. 2. ...

elementarne funkcije

elementarne funkcije, pojedine specijalne funkcije matematičke analize koje vrlo često dolaze u primjenama ...

Elementi

Elementi (grč. Στοıχεῖα), matematički spis koji je Euklid objavio oko 300. pr. Kr. u 13 knjiga. U njima ...

eliminacija

eliminacija (lat. eliminatio). 1. Isključenje, izbacivanje, uklanjanje, udaljivanje, istjerivanje, ...

elipsa

elipsa (znanstv. lat. ellipsis, od grč. ἔλλεıψıς: nedostatak). 1. U matematici, algebarska ravninska ...

elipsoid

elipsoid (elipsa + -oid), zatvorena centralno-simetrična ploha drugoga reda. U središtu elipsoida sijeku ...

eliptička geometrija

eliptička geometrija →  neeuklidske geometrije ...

|<  < (31)  32  33  34  35  36  37  38  39  40  >  >|