Struka matematika, pronađeno natuknica: 1308

eliptične funkcije

eliptične funkcije, funkcije vezane s inverzijom eliptičnih integrala. Kao što se funkcija y = sin x ...

eliptični integrali

eliptični integrali, integrali tipa i u slučajevima ...

empirijska formula

empirijska formula, formula koje izražava funkcionalnu zavisnost dobivenu pokusom u obliku tablice ili ...

Enriques Federigo

Enriques [enri'kues], Federigo, talijanski matematičar (Livorno, 5. I. 1871 – Rim, 14. VI. 1946). Profesor ...

epicikloida

epicikloida (epi- + cikloida), algebarska ravninska krivulja šestoga reda koju opisuje točka T kružnice ...

epitrohoida

epitrohoida (epi- + grč. τροχοεıδής: okrugao, zaobljen), rastegnuta ili stegnuta epicikloida, ravninska ...

Eratosten iz Cirene

Eratosten iz Cirene (grčki Ἐρατοσϑένης Eratosthénēs), grčki kartograf, geograf, filozof, matematičar ...

Eratostenovo sito

Eratostenovo sito, postupak s pomoću kojega se može odrediti po volji mnogo primbrojeva. Pronašao ga ...

Erlangenski program

Erlangenski program, jedinstveni princip shvaćanja, definicije i klasifikacije različitih vrsta geometrija ...

Euklid

Euklid (grč. Εὐϰλείδης, Eukleídēs), jedan od najvećih grčkih matematičara staroga vijeka (?, oko 330. pr. Kr. ...

|<  <  31 (32)  33  34  35  36  37  38  39  40  >  >|