Struka matematika, pronađeno natuknica: 1315

elipsoid

elipsoid (elipsa + -oid), zatvorena centralno-simetrična ploha drugoga reda. U središtu elipsoida sijeku ...

eliptička geometrija

eliptička geometrija →  neeuklidske geometrije ...

eliptične funkcije

eliptične funkcije, funkcije vezane s inverzijom eliptičnih integrala. Kao što se funkcija y = sin x ...

eliptični integrali

eliptični integrali, integrali tipa \(\displaystyle\int R\left(x,\sqrt{ax^3+bx^2+cx+d}\right){\rm d}x\;\) ...

empirijska formula

empirijska formula, formula koje izražava funkcionalnu zavisnost dobivenu pokusom u obliku tablice ili ...

Enriques Federigo

Enriques [enri'kues], Federigo, talijanski matematičar (Livorno, 5. I. 1871 – Rim, 14. VI. 1946). Profesor ...

epicikloida

epicikloida (epi- + cikloida), algebarska ravninska krivulja šestoga reda koju opisuje točka T kružnice ...

epitrohoida

epitrohoida (epi- + grč. τροχοεıδής: okrugao, zaobljen), rastegnuta ili stegnuta epicikloida, ravninska ...

Eratosten iz Cirene

Eratosten iz Cirene (grčki Ἐρατοσϑένης Eratosthénēs), grčki kartograf, geograf, filozof, matematičar ...

Eratostenovo sito

Eratostenovo sito, postupak s pomoću kojega se može odrediti po volji mnogo primbrojeva. Pronašao ga ...

|<  <  31 (32)  33  34  35  36  37  38  39  40  >  >|