Struka matematika, pronađeno natuknica: 1308

Euklidov algoritam

Euklidov algoritam (po Euklidu koji ga je opisao u sedmoj knjizi Elemenata), postupak kojim se određuje ...

Euklidovi aksiomi

Euklidovi aksiomi, pet geometrijskih postavki (postulata) kojima su podložne geometrijske operacije ...

euklidska geometrija

euklidska geometrija, grana geometrije utemeljena na definicijama i aksiomima koje je izveo Euklid u ...

euklidski prostor

euklidski prostor, predmet proučavanja euklidske geometrije. Od mnogih sustava aksioma koji definiraju ...

Euler Leonhard

Euler [61531i'ləɹ], Leonhard, švicarski matematičar, fizičar i astronom (Basel, 15. IV. 1707 – Sankt Peterburg, ...

Eulerov broj

Eulerov broj [61531i'ləɹ~] (po Leonhardu Euleru). 1. U matematici (znak e), transcendentni broj definiran ...

Eulerov poučak

Eulerov poučak [61531i'ləɹ~] (po Leonhardu Euleru). U diferencijalnoj geometriji, određuje zakrivljenost ...

Eulerov pravac

Eulerov pravac [61531i'ləɹ~] (po Leonhardu Euleru koji je 1765. dokazao da su za svaki trokut težište, ortocentar ...

Eulerova relacija

Eulerova relacija [61531i'ləɹ~] (po Leonhardu Euleru), izriče vezu između trigonometrijskih funkcija i kompleksne ...

Eulerove supstitucije

Eulerove supstitucije [61531i'ləɹ~] (po Leonhardu Euleru), tri matematička izraza kojima se neki tipovi ...

|<  <  31  32 (33)  34  35  36  37  38  39  40  >  >|