Struka matematika, pronađeno natuknica: 1308

Fefferman Charles Louis

Fefferman [fe'fəɹmæn], Charles Louis, američki matematičar (Washington, 18. IV. 1949). Doktorirao (1969) ...

Feller Vilim

Feller, Vilim, matematičar (Zagreb, 7. VII. 1906 – New York, 14. I. 1970). Sveučilišni profesor u Kielu, ...

Fermat Pierre de

Fermat [fεrma'], Pierre de, francuski matematičar (Beaumont-de-Lomagne, 20. I. 1601 – Castres, 12. I. 1665). ...

fi

fi (grčki φεῖ, pheĩ, φῖ, phĩ; Φ, φ). 1. Dvadeset prvo slovo grčkog alfabeta, jedan od grafema koji ...

Fibonacci Leonardo

Fibonacci [fibona'č:i], Leonardo (nazvan i Leonardo Pisano, potpisivao se Bigollo), talijanski matematičar ...

Fibonaccijev niz

Fibonaccijev niz (Fibonaccijevi brojevi) [fibona'č:i~] (po Leonardu Fibonacciju), slijed prirodnih brojeva ...

Fieldsova medalja

Fieldsova medalja [fi:lds~], visoko međunarodno odličje za matematičare. Dodjeljuje se svake četvrte ...

Figalli Alessio

Figalli [figa'l:i], Alessio, talijanski matematičar (Rim, 2. IV. 1984). Diplomirao (2006) na Scuola ...

financijska matematika

financijska matematika, grana primijenjene matematike koja proučava i poopćuje matematičke modele financijske ...

fleksija

fleksija (lat. flexio). 1. Svijanje, pregibanje. 2. U lingvistici, jedan tip promjene oblika riječi. ...

|<  <  31  32  33  34 (35)  36  37  38  39  40  >  >|