Struka matematika, pronađeno natuknica: 1308

forma

forma (lat.). 1. Oblik, izgled, lik, vanjština, vanjska strana; kalup, model; ustaljen prikladan način ...

formula

formula (lat.: pravilo, načelo). 1. Utvrđen ili uobičajen postupak ili pristup, obrazac (formula ponašanja); ...

Fourier Joseph

Fourier [fuʀjẹ'], Joseph, francuski matematičar (Auxerre, 21. III. 1768 – Pariz, 16. V. 1830). Profesor ...

Fourierov integral

Fourierov integral [fuʀjẹ'~] (po Josephu Fourieru), integral koji u stanovitom smislu predočuje funkciju ...

Fourierova transformacija

Fourierova transformacija [fuʀjẹ'~] (po J. Fourieru), transformacija neke funkcije g u funkciju h putem ...

Fraenkel Adolf Abraham

Fraenkel [frεŋkl], Adolf Abraham, izraelski matematičar (München, 17. II. 1891 – Jeruzalem, 15. X. 1965). ...

fraktal

fraktal, geometrijski objekt s necjelobrojnom dimenzijom koji pokazuje svojstvo samosličnosti. Sastoji ...

fraktalna dimenzija

fraktalna dimenzija (znak d), poopćenje matematičkog pojma dimenzije na necjelobrojne vrijednosti. Fraktalna ...

Fréchet Maurice

Fréchet [fʀešẹ’], Maurice, francuski matematičar (Maligny, Yonne, 2. IX. 1878 – Pariz, 4. VI. 1973). ...

Freedman Michael Hartley

Freedman [fri:'dmən], Michael Hartley, američki matematičar (Los Angeles, 21. IV. 1951). Doktorirao ...

|<  <  31  32  33  34  35 (36)  37  38  39  40  >  >|