Struka matematika, pronađeno natuknica: 1308

frekvencija

frekvencija (lat. frequentia: mnoštvo) (znak f ili ν), učestalost, čestota, fizikalna veličina koja ...

Fridman Aleksandr Aleksandrovič

Fridman [fr’i'dmən], Aleksandr Aleksandrovič, ruski fizičar i matematičar (Sankt Peterburg, 17. VI. 1888 ...

Frobenius Ferdinand Georg

Frobenius [frobe:'nius], Ferdinand Georg, njemački matematičar (Berlin, 26. X. 1849 – Charlottenburg, ...

Fubini Guido

Fubini [~bi:'~], Guido, talijanski matematičar (Venecija, 19. I. 1879 – New York, 6. VI. 1943). Doktorirao ...

Fuchs Immanuel Lazarus

Fuchs [fuks], Immanuel Lazarus, njemački matematičar (Mosina, Poljska, 5. V. 1833 – Berlin, 26. IV. 1902). ...

fundamentalni teorem algebre

fundamentalni teorem algebre (osnovni teorem algebre), teorem koji tvrdi da svaki polinom, kojemu su ...

funkcija

funkcija (lat. functio: obavljanje; obnašanje). 1. Djelovanje, djelatnost, radnja, posao, služba, zadatak, ...

funkcija kompleksne varijable

funkcija kompleksne varijable, funkcija kojoj je argument z kompleksna varijabla z = x + iy. Funkcija ...

funkcional

funkcional, funkcija koja zadane funkcije i njihove derivacije, najčešće preko određenoga integrala, ...

funkcionalna analiza

funkcionalna analiza, grana moderne matematičke analize koja se bavi proučavanjem Hilbertovih, Banachovih ...

|<  <  31  32  33  34  35  36 (37)  38  39  40  >  >|