Struka matematika, pronađeno natuknica: 1308

G

G. 1. Jedanaesto slovo hrvatske abecede, a sedmo latinske, za velar /g/. Nosi silabičko ime »ge«. Razvilo ...

Galois Évariste

Galois [galwa'], Évariste, francuski matematičar (Bourg-la-Reine, 25. X. 1811 – Pariz, 31. V. 1832). ...

gama

gama (grčki γάμμα, gámma; Γ, γ). 1. Treće slovo grčkog alfabeta, izvedeno od feničkoga gimel kao znak ...

gama-funkcija

gama-funkcija (znak Γ), jedinstvena kompleksna funkcija definirana u cijeloj kompleksnoj ravnini osim ...

Gauss Carl Friedrich

Gauss (njemački Gauß) [gạus], Carl Friedrich, njemački matematičar i astronom (Braunschweig, 30. IV. 1777 ...

Gaussov algoritam

Gaussov algoritam (Gaussova eliminacija) [gạus~], najstariji, najjednostavniji i najpoznatiji niz matematičkih ...

Gaussova krivulja

Gaussova krivulja [gạus~] (krivulja vjerojatnosti) (po Carlu Friedrichu Gaussu), ravninska transcendentna ...

Geljfand Izrail Mojsejevič

Geljfand [g’e'l’fənt], Izrail Mojsejevič (Izrail’ Moiseevič Gel’fand), ruski matematičar (Okny kraj ...

Gemma-Frisius Rainer

Gemma-Frisius [γe'ma fri:'si·ys], Rainer, nizozemski matematičar i kartograf (Dokkum, 8. XII. 1508 – ...

generatrisa

generatrisa (kasnolat. generatrix: roditeljica) →  izvodnica ...

|<  <  31  32  33  34  35  36  37 (38)  39  40  >  >|