Struka matematika, pronađeno natuknica: 1308

geodetska linija

geodetska linija, krivulja koja najkraćim putem spaja dvije točke na plohi. U ravnini je geodetska linija ...

geometrija

geometrija (geo- + -metrija), grana matematike koja u svojoj izvornoj problematici proučava položaj, ...

geometrijska konstrukcija

geometrijska konstrukcija, postupak kojim se konstruira geometrijski lik ili predočuje geometrijsko ...

geometrijska sredina

geometrijska sredina (znak G), srednja vrijednost koja je n-ti korijen umnoška n zadanih pozitivnih ...

geometrijske funkcije

geometrijske funkcije →  trigonometrijske funkcije ...

geometrijski lik

geometrijski lik, u euklidskoj geometriji, dvodimenzijski podskup ravnine omeđen s konačno mnogo dužina ...

geometrijski niz

geometrijski niz (geometrijska progresija), niz članova (najčešće brojeva) a1, a2, a3, … an–1, an… svrstanih ...

geometrijski red

geometrijski red, zbroj a1 + a2 + a3 + … + an – 1 + an + …, gdje su ai članovi geometrijskoga niza. ...

geometrijsko mjesto

geometrijsko mjesto, stari naziv za podskup ravnine ili prostora (npr. kružnica je geometrijsko mjesto ...

geometrijsko tijelo

geometrijsko tijelo, omeđeni trodimenzijski dio prostora kojemu su zanemarena fizikalna svojstva (masa, ...

|<  <  31  32  33  34  35  36  37  38 (39)  40  >  >|