Struka matematika, pronađeno natuknica: 1317

analitička funkcija

analitička funkcija, općenito svaka funkcija kojoj je područje definicije otvoren skup i koja u svakoj ...

analitička geometrija

analitička geometrija, grana geometrije u kojoj se geometrijski problemi rješavaju algebarskim metodama. ...

analitička teorija brojeva

analitička teorija brojeva, dio teorije brojeva koji uključuje pitanja raspodjele primbrojeva, aditivnih ...

Antica Kristo

Antica, Kristo (talijanizirano Antizza Raguseo), svećenik, profesor matematike i nautike (Lastovo, sredina ...

antikomutativnost

antikomutativnost (anti- + komutativnost), svojstvo neke binarne matematičke operacije da je rezultat ...

antilogaritam

antilogaritam (anti- + logaritam) →  logaritam ...

antinomija

antinomija (grčki ἀντıνομία: proturječnost zakona u sebi). 1. U filozofiji, proturječnost između dvaju ...

antiparalelnost

antiparalelnost (anti- + paralelnost), matematičko svojstvo da su dva elementa paralelna, ali suprotnih ...

antisimetrija

antisimetrija (anti- + simetrija), u matematici, svojstvo relacije u kojoj ni za koji par različitih ...

anvelopa

anvelopa (franc. enveloppe: omotnica), u geometriji, krivulja koja u svakoj svojoj točki dodiruje po ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >  >|